EMRULLAH TEKİN

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAFİYE
Gizli bilgi toplayan kişiler için kullanılan bir tabir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.