ERTUĞRUL BOYNUKALIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ERTUĞRUL BOYNUKALIN

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLAZÎZ b. BÂZ
Suudi Arabistan müftüsü, Selefî düşüncenin önemli temsilcilerinden.
MAKĀSIDÜ’ş-ŞERÎA
Genelde dinin, özelde ibadetler ve hukuk alanındaki dinî hükümlerin gayeleri anlamında bir tabir.
USEYMÎN, Muhammed b. Sâlih
Suudi Arabistanlı Selefî âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER