ESKO NASKALİ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İRAN / 2. Bölüm: Başlangıçtan Müslümanlar Tarafından Fethine Kadar
Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.
PARSÎLER / 1. Bölüm
III-IV. (IX-X.) yüzyıllarda İran’dan Hindistan’a göç eden Mecûsîler’e verilen isim.
SÂSÂNÎLER
226-651 yılları arasında hüküm süren bir İran hânedanı.
ŞÂPÛR
Üç Sâsânî hükümdarının adı.
TAHRAN
İran İslâm Cumhuriyeti’nin başşehri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.