EYYÜP SABRİ FANİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EYYÜP SABRİ FANİ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Tefsir
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAKÎM ŞAH el-KAZVÎNÎ
Tefsir, kelâm ve mantık âlimi, tabip.
MUÂFÂ b. İSMÂİL
Tefsir, fıkıh ve hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER