FATMA ÇİÇEK DERMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

FATMA ÇİÇEK DERMAN

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALTIN EZME
Altın varakların Arap zamkı veya bal yardımı ile ezilip kamış kalemle yazılabilecek veya fırça ile sürülebilecek hale getirilme işlemi.
DAYIGİL, Hüseyin Feyzullah
Tezyinat tasarımcısı.
DEMİRONAT, Muhsin
Tezhip sanatkârı ve tezhip hocası.
HALKÂRÎ
Tezhip sanatında altınla çalışılan bir bezeme tarzı.
LÂLE / 2. Bölüm: SANAT
Şekil ve renk özellikleriyle edebiyatta ve süsleme sanatlarında kullanılan çiçek.
SÂMİ NECMEDDİN
Türk tezhip, ebru ve cilt sanatkârı.
ŞAHKULU
Kanûnî Sultan Süleyman dönemi saray nakışhânesinin sernakkaşı ve saz yolu bezeme üslûbunun ilk temsilcisi.
TEZHİP / 3. Bölüm
Yazma kitap, levha ve murakka‘ların bezenmesinde ezilmiş varak altın ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla uygulanan süsleme sanatı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER