FATİH YAHYA AYAZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

FATİH YAHYA AYAZ

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HOŞDAŞ
Memlük Devleti askerî teşkilâtında aynı efendinin hizmetinde yetişen memlükler, bunların arasındaki birlik ve dayanışma ruhunu ifade eden bir terim.
KARÂNİSA
Memlük ordusunda sultâniyye birliklerini teşkil eden üç kısımdan biri.
SIR KÂTİBİ / 1. Bölüm
Bazı İslâm devletlerinde başlıca görevi hükümdarın özel kâtipliği olan memur; Memlükler’de Dîvân-ı İnşâ başkanı.
TENKİZ
Memlükler dönemi emîrlerinden Dımaşk saltanat nâibi.
ÜSTÂDÜDDÂR
Bazı müslüman devletlerde sarayın ve sultan emlâkinin idaresinden sorumlu görevli.
VEZİR / 1. Bölüm
İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici.
VEZİR / 3. Bölüm
İslâm devletlerinde hükümdardan sonra gelen en yetkili yönetici.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER