FİKRET TÜRKMEN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HİKÂYE / 3. Bölüm: Halk Edebiyatı
Yalın bir olayın çevresinde kişilerin ilişkilerini anlatma esasına dayanan edebî tür.
KEREM ile ASLI
Türk halk hikâyesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.