FRANK FOKKE FERWERDA - TDV İslâm Ansiklopedisi

FRANK FOKKE FERWERDA

1939-2010
Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BARBARO, Niccolo
İstanbul’un fethine dair bir rûznâme yazan İtalyan hekimi.
BAUDIER, Michel
İslâmiyet ve Türk tarihi üzerine derleme kitaplar yazan bir Fransız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER