GISELA PROCHÁZKA-EISL - TDV İslâm Ansiklopedisi

GISELA PROCHÁZKA-EISL

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TURKOLOGISCHER ANZEIGER
Avusturya’da yayımlanan uluslararası Türkoloji bibliyografyası.
WIENER ZEITSCHRIFT für die KUNDE des MORGENLANDES
Avusturya’da yayımlanan şarkiyat dergisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER