GÖNÜL PAÇACI TUNÇAY

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Mûsiki
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TÜRKİYE / 7. Bölüm: Mûsiki
Topraklarının bir kesimi Avrupa’da, bir kesimi Asya’da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi.
ZAHARYA
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
KARACA, Kâni
Son dönem dinî ve din dışı mûsiki eserleri icracısı.
ÖZKAN, İsmail Hakkı
Türk mûsikisi nazariyatçısı ve hocası.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.