GÖNÜL PAÇACI TUNÇAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÖNÜL PAÇACI TUNÇAY

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KARACA, Kâni
Son dönem dinî ve din dışı mûsiki eserleri icracısı.
ÖZKAN, İsmail Hakkı
Türk mûsikisi nazariyatçısı ve hocası.
TÜRKİYE / 7. Bölüm: Mûsiki
Topraklarının bir kesimi Avrupa’da, bir kesimi Asya’da bulunan Ortadoğu ve Akdeniz ülkesi.
ZAHARYA
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER