H. AHMET SEZİKLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

H. AHMET SEZİKLİ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLMUTTALİB
Hz. Peygamber’in dedesi.
AMR b. MA‘DÎKERİB
Muhadramûn şairlerinden olan cengâver sahâbî.
MESCİD-i CİN
Cinlerin Hz. Peygamber’den Kur’an dinledikleri yere XVIII. yüzyılın başlarında yapılan cami.
MESCİD-i KIBLETEYN
Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Kâbe’ye çevrilmesi sırasında Hz. Peygamber’in içinde namaz kıldırmakta olduğu cami.
MÜNAFIK / 2. Bölüm: Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar
Küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren veya imanla küfür arasında bocalayan kimse anlamında terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER