H. AHMET SEZİKLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

H. AHMET SEZİKLİ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLMUTTALİB
Hz. Peygamber’in dedesi.
AMR b. MA‘DÎKERİB
Muhadramûn şairlerinden olan cengâver sahâbî.
MESCİD-i CİN
Cinlerin Hz. Peygamber’den Kur’an dinledikleri yere XVIII. yüzyılın başlarında yapılan cami.
MESCİD-i KIBLETEYN
Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Kâbe’ye çevrilmesi sırasında Hz. Peygamber’in içinde namaz kıldırmakta olduğu cami.
MÜNAFIK / 2. Bölüm: Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar
Küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren veya imanla küfür arasında bocalayan kimse anlamında terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER