H. İBRAHİM ACAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

H. İBRAHİM ACAR

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN ZİYÂD el-GAYSÎ
Şâfiî fakihi.
İDDET
Evliliği sona eren kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süre anlamında fıkıh terimi.
MUHÂZÂT
Cemaatle namazda aynı hizada bulunmak anlamında fıkıh terimi.
ÖZÜR
Dinen veya hukuken meşrû sayılan mazeret anlamında fıkıh terimi.
TALÂK
Belli lafızlarla nikâh akdinin bozulması, boşama ve boşanma anlamında fıkıh terimi.
TEFRİK
Hâkim kararıyla evliliğe son verilmesi anlamında fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER