H. İBRAHİM ŞENER - TDV İslâm Ansiklopedisi

H. İBRAHİM ŞENER

1934-2006
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EŞREF-i SÂAT
Bir işe başlamanın uğurlu ve uygun zamanını ifade eden tabir.
FERKADÂN
Divan edebiyatında daha çok yüksek, parlak ve sabit oluşlarıyla anılan iki yıldız.
KĀRÛN / 2. Bölüm: EDEBİYAT
Zenginliğiyle tanınan, Hz. Mûsâ ve Hârûn’un şahsında Allah’ın emirlerine karşı çıktığı için cezalandırılan kişi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER