HASAN DOĞRUYOL - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN DOĞRUYOL

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AYNİZERBÎ
Arap hekim, astrolog ve mantıkçısı.
BEHÇET, Hulûsi
Kendi adıyla anılan “behçet hastalığı”nı keşfeden Türk hekimi.
BUHTÎŞÛ‘ / 1. Bölüm
Abbâsîler döneminde hekim olarak ün yapan bir Nestûrî hıristiyan ailesinin adı.
BUHTÎŞÛ‘ / 3. Bölüm: Cibrâîl b. Buhtîşû‘
Abbâsîler döneminde hekim olarak ün yapan bir Nestûrî hıristiyan ailesinin adı.
BUHTÎŞÛ‘ / 5. Bölüm: Cibrâîl b. Ubeydullah
Abbâsîler döneminde hekim olarak ün yapan bir Nestûrî hıristiyan ailesinin adı.
CÜRCÂNÎ, İsmâil b. Hasan
Hârizmşahlar döneminin ünlü hekim ve cerrahı.
İBNÜ’l-CEZZÂR, Ebû Ca‘fer
Hekim, eczacı ve tarihçi.
İBNÜ’t-TİLMÎZ
Hıristiyan Arap hekimi ve eczacı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER