HASAN DOĞRUYOL - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN DOĞRUYOL

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AYNİZERBÎ
Arap hekim, astrolog ve mantıkçısı.
BEHÇET, Hulûsi
Kendi adıyla anılan “behçet hastalığı”nı keşfeden Türk hekimi.
BUHTÎŞÛ‘ / 1. Bölüm
Abbâsîler döneminde hekim olarak ün yapan bir Nestûrî hıristiyan ailesinin adı.
BUHTÎŞÛ‘ / 3. Bölüm: Cibrâîl b. Buhtîşû‘
Abbâsîler döneminde hekim olarak ün yapan bir Nestûrî hıristiyan ailesinin adı.
BUHTÎŞÛ‘ / 5. Bölüm: Cibrâîl b. Ubeydullah
Abbâsîler döneminde hekim olarak ün yapan bir Nestûrî hıristiyan ailesinin adı.
CÜRCÂNÎ, İsmâil b. Hasan
Hârizmşahlar döneminin ünlü hekim ve cerrahı.
İBNÜ’l-CEZZÂR, Ebû Ca‘fer
Hekim, eczacı ve tarihçi.
İBNÜ’t-TİLMÎZ
Hıristiyan Arap hekimi ve eczacı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER