HASAN GÜLEÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN GÜLEÇ

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHÎZÂDE ABDÜLHALİM EFENDİ
Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
ÂTIF MEHMED BEY
Türk hukuk âlimi.
AYŞÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı fakihi ve müfessir.
FEZÂRÎ, Ebû İshak
Muhaddis ve fakih.
SÜTRE
Namaz kılarken önünden geçilmesini engellemek için konan veya bu amaçla kendisine yönelinen engel anlamında fıkıh terimi.
ŞİGĀR
İki erkeğin birbirlerinin velâyeti altındaki kadınlarla karşılıklı olarak mehirsiz evlenmesi anlamında bir fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER