HASAN HACAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN HACAK

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İRTİFAK
Bir akar üzerinde bir diğer akar lehine kurulmuş sınırlı aynî hak anlamında hukuk terimi.
MAL
Aynî haklara ve hukukî işleme konu olabilen nesne anlamında hukuk terimi.
MENFAAT
Bir aynın kullanılmasıyla meydana gelen fayda, iyi olana ulaştıran şey, zararın karşıtı anlamında İslâm hukuk terimi.
MENKUL
Bir yerden başka bir yere taşınabilen şey anlamında İslâm hukuku terimi.
MİLK
Fıkıhta ağırlıklı olarak aynî hakları belirtmek üzere kullanılan bir terim.
MİSLÎ
Aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar anlamında fıkıh terimi.
MÜLKİYET
Mâlike eşya üzerinde düşünülebilecek en kapsamlı yetkileri sağlayan hak.
Mܪ‘
Müşterek bir malda paydaşların belirli oranlardaki hisselerini ifade eden bir terim.
REHİN
Bir malın bir alacağa karşılık aynî teminat olmasını sağlayan akid ve bu akde konu olan mal anlamında fıkıh terimi.
URÛZ
Altın ve gümüş para dışında kalan mal türlerini ifade eden fıkıh terimi.
VEZNÎ
Miktarı tartılarak belirlenen mislî mal.
ZİMMET
İnsanın hak ve borçlarının varlık zemini anlamına gelen ve büyük ölçüde modern hukuktaki kişilik kavramına tekabül eden fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER