HASAN KURT - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN KURT

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MERVÂN II
Son Emevî halifesi (744-750).
MESLEME b. ABDÜLMELİK
Emevî valisi.
MUHAMMED b. ABDULLAH b. TÂHİR
Abbâsîler’in Bağdat sâhibüşşurtası.
SAÎD b. OSMAN b. AFFÂN
Hz. Osman’ın oğlu, Emevîler’in Horasan valisi.
TÂHİR b. HÜSEYİN
Tâhirîler’in kurucusu ve ilk hükümdarı (821-822).
TÂHİRÎLER
Horasan ve Mâverâünnehir’de hüküm süren bir hânedan (821-873).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER