HASAN ŞAHİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HASAN ŞAHİN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AYNİYYET
Kendi kendisiyle aynı olma, değişen durumlarda değişmeden kendisi olarak kalma anlamında bir mantık terimi.
İSHAK b. İMRÂN
Ağlebîler dönemi hekimlerinden.
İSHAK b. SÜLEYMAN el-İSRÂÎLÎ
Yahudi hekim ve filozofu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER