HAYRETTİN YÜCESOY - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYRETTİN YÜCESOY

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KĀDİSİYE SAVAŞI
Müslümanlara Kuzey Irak ve İran’ın kapılarını açan meydan savaşı (15/636).
KA‘KĀ‘ b. AMR
Hulefâ-yi Râşidîn devrinin ünlü kumandanlarından.
KATÂDE b. İDRÎS
Mekke şeriflerinin ceddi ve ilk Mekke şerifi.
MİHNE
Bazı Abbâsî halifeleri döneminde halku’l-Kur’ân konusunda bazı âlimlerin sorguya çekilip eziyet edilmesine ilişkin olaylara verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER