HAYRETTİN YÜCESOY - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYRETTİN YÜCESOY

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KĀDİSİYE SAVAŞI
Müslümanlara Kuzey Irak ve İran’ın kapılarını açan meydan savaşı (15/636).
KA‘KĀ‘ b. AMR
Hulefâ-yi Râşidîn devrinin ünlü kumandanlarından.
KATÂDE b. İDRÎS
Mekke şeriflerinin ceddi ve ilk Mekke şerifi.
MİHNE
Bazı Abbâsî halifeleri döneminde halku’l-Kur’ân konusunda bazı âlimlerin sorguya çekilip eziyet edilmesine ilişkin olaylara verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER