HAYRİ KAPLAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HAYRİ KAPLAN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÜVEYDÎ, Abdurrahman b. Abdullah
Iraklı âlim, tarihçi ve edip.
ŞA‘RÂNÎ
Mısırlı âlim ve sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER