HİCABİ KIRLANGIÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HİCABİ KIRLANGIÇ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fars ve Urdu Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÖMER HAYYÂM / 2. Bölüm: Fars Edebiyatında
İranlı âlim, şair ve filozof.
TÂLİB-i ÂMÜLÎ
Fars şiirinde sebk-i Hindî akımının önde gelen şairlerinden.
YAĞMÂ-i CENDAKĪ
Hicivleriyle tanınan İranlı şair.
ZÜLÂLÎ
İranlı şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER