HİDAYET YAVUZ NUHOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

HİDAYET YAVUZ NUHOĞLU

Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Hat, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHLWARDT, Wilhelm
Arap dili ve edebiyatı üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Alman müsteşriki.
AMEDROZ, Henry Frederick
İsviçre asıllı İngiliz şarkiyatçısı.
BLACHÈRE, Régis
Fransız şarkiyatçısı.
DÂRÜLACEZE
Kimsesiz çocukları, yaşlı ve muhtaçları barındırmak amacıyla 1896’da İstanbul’da açılan bir hayır kurumu.
DÂRÜLEYTAM
Balkan ve I. Dünya savaşlarında kimsesiz kalan çocukları barındırmak ve bir meslek edindirmek amacıyla kurulan müesseselerin adı.
GÜLZÂR-ı SAVÂB
Nefeszâde İbrâhim’in (ö. 1060/1650) hat sanatı ve malzemelerine dair eseri.
HOENERBACH, Wilhelm
Alman şarkiyatçısı.
KRENKOW, Fritz
Alman asıllı İngiliz şarkiyatçısı.
MENÂKIB-ı HÜNERVERÂN
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600) hat ve hattatlar, müzehhip, nakkaş ve mücellitlere dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER