HÜSAMETTİN AKSU - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSAMETTİN AKSU

1942-2007
Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, Tasavvuf, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ALİ el-A‘LÂ
Hurûfîliğin kurucusu Fazlullah-ı Hurûfî’nin başhalifesi.
CÂVİDÂNNÂME
Fazlullah-ı Hurûfî’nin (ö. 796/1394) Hurûfîler tarafından ana kaynak sayılan eseri.
EMÎR GIYÂSEDDİN
Hurufîliğin önemli şahsiyetlerinden.
FAZLULLAH-ı HURÛFÎ
Hurûfîlik fırkasının kurucusu.
FİRİŞTEOĞLU, Abdülmecid
Hurûfîliğin Anadolu ve Rumeli’de yayılmasında büyük rolü olan müellif.
HASAN et-TÛLÛNÎ
Mısır Burcî Memlükleri’nin son döneminde yaşayan mimarbaşı ve âlim.
HURÛFÎLİK
Fazlullah-ı Hurûfî’nin (ö. 796/1394) kurup geliştirdiği, harflerin esrarına dayanan bâtınî bir akım.
MUSALLÂ TAŞI
Cami avlularında bulunan cenaze namazı kılınırken tabutun üzerine konulduğu taş.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER