HÜSEYİN AKKAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN AKKAYA

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NEVRES, Abdürrezzâk
Divan şairi.
SÜLEYMAN / 2. Bölüm: EDEBİYAT
Hz. Dâvûd’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen hükümdar-peygamber.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER