HÜSEYİN SALMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN SALMAN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KARLUKLAR
Orta Asya tarihinde önemli roller oynayan bir Türk boyu.
TOHÂRİSTAN
Ceyhun nehrinin yukarı havzasında tarihî bölge.
YABGU
Asya Hunları’ndan Büyük Selçuklular’a kadar Türk devlet ve topluluklarında görülen idarî bir unvan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER