HÜSEYİN SARIOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÜSEYİN SARIOĞLU

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RÂZÎ, Kutbüddin
İbn Sînâ geleneğine mensup mantık, felsefe ve din âlimi.
TEHÂFÜTÜ TEHÂFÜTİ’l-FELÂSİFE
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-felâsife adlı eserine cevap olarak yazdığı eser.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER