İBRAHİM CANAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM CANAN

1940-2009
Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EBÛ HÂTİM er-RÂZÎ, Muhammed b. İdrîs
Hadis hâfızı ve münekkit.
el-EDEBÜ’l-MÜFRED
Buhârî’nin (ö. 256/870) ahlâka dair hadisleri topladığı eseri.
ENES b. MÂLİK
Hz. Peygamber’e hizmetiyle tanınan ve en çok hadis rivayet eden sahâbîlerden biri.
KENZÜ’l-UMMÂL
Müttakī el-Hindî’nin (ö. 975/1567) Süyûtî’ye ait üç eserdeki rivayetleri fıkıh konularına göre alfabetik olarak düzenlediği hadis kitabı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER