İBRAHİM GÜLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM GÜLER

1957-2015
Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DAYI AHMED HOCA
Tunus dayısı.
HAMMÛDE PAŞA
Tunus beylerbeyi.
VATAN BEYİ
Tunus’ta Osmanlı döneminde kullanılan bir unvan.
YOLDAŞ
Osmanlı döneminde özellikle Garp ocaklarında askerî zümre mensupları için kullanılan terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER