İBRAHİM GÜNER - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRAHİM GÜNER

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Coğrafya
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MOĞOLİSTAN / 1. Bölüm
Orta Asya’nın doğusunda ülke.
PAKİSTAN / 1. Bölüm
Güney Asya’da bir İslâm ülkesi.
SENEGAL / 1. Bölüm
Batı Afrika’da bir müslüman ülke.
TATARİSTAN / 1. Bölüm
Rusya Federasyonu’na bağlı özerk devlet.
ZİMBABVE / 1. Bölüm
Güney Afrika’da bir ülke.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER