İLBER ORTAYLI

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BELEDİYE
Şehir idare teşkilâtını belirtmek için XIX. yüzyıldan itibaren kullanılan bir tabir.
GALATA / 1. Bölüm
İstanbul’da tarihî bir semt.
GOSPODARLIK
Balkanlar’da Osmanlı hâkimiyeti devrinde idarecilik, toprak ağalığı anlamında kullanılan bir unvan ve müessese.
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
KADI / 2. Bölüm: Osmanlı Devleti'nde Kadı
Hukukî uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devletçe tayin edilen görevli, hâkim.
ÖZTUNA, Yılmaz
Tarihçi, yazar, Türk mûsikisi uzmanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.