İLBER ORTAYLI - TDV İslâm Ansiklopedisi

İLBER ORTAYLI

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BELEDİYE
Şehir idare teşkilâtını belirtmek için XIX. yüzyıldan itibaren kullanılan bir tabir.
GALATA / 1. Bölüm
İstanbul’da tarihî bir semt.
GOSPODARLIK
Balkanlar’da Osmanlı hâkimiyeti devrinde idarecilik, toprak ağalığı anlamında kullanılan bir unvan ve müessese.
HAMMER-PURGSTALL, Joseph Freiherr von
Osmanlı tarihine dair eserleriyle tanınan Avusturyalı şarkiyatçı.
KADI / 2. Bölüm: Osmanlı Devleti'nde Kadı
Hukukî uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devletçe tayin edilen görevli, hâkim.
ÖZTUNA, Yılmaz
Tarihçi, yazar, Türk mûsikisi uzmanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER