İLHAN ŞAHİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İLHAN ŞAHİN

Müellif toplam 28 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBAS HİLMİ I
Mısır valisi.
ABBAS HİLMİ II
Mısır hidivi.
AHÎ EVRAN
Ahîlik teşkilâtının Anadolu’daki kurucularından ve debbâğ esnafının pîri.
AKSARAY
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
AKŞEHİR
İç Anadolu’da Konya iline bağlı ilçe merkezi.
AMASYA
Karadeniz bölgesinin iç kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
AMASYA ANTLAŞMASI
Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk antlaşma (11 Receb 962 / 1 Haziran 1555).
ANADOLU / 8. Bölüm: Sosyoekonomik Hayat ve Şehirleşme
Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi.
ÇANKIRI
İç Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
ÇORUM
Karadeniz bölgesinin İç Anadolu’ya yakın kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
DULKADIR EYALETİ
Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyıl başlarında kurulan ve bugünkü Maraş ve çevresini içine alan eyalet.
ESKİ ZAĞRA
Bugün Bulgaristan’da Stara Zagora adıyla anılan eski bir Osmanlı kaza merkezi.
HASKÖY
Günümüzde Bulgaristan’da Haskovo adıyla bilinen eski bir Osmanlı kaza merkezi.
İL
Memleket, yöre, halk, ülke ve devlet anlamında bir terim.
KASTAMONU
Karadeniz bölgesinin batı kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
KEMAH
Erzincan iline bağlı ilçe merkezi.
KIRŞEHİR
İç Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
MEZRAA
Ziraat yapılan küçük toprak parçasını ifade eden bir terim.
NAHİYE
Osmanlılar’da coğrafî ve idarî bakımdan muayyen bir bölgeyi veya birimi ifade eden tabir.
NEVŞEHİR
İç Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
NURBÂNÛ SULTAN
III. Murad’ın annesi, vâlide sultan.
ORHONLU, Cengiz
Osmanlı tarihçisi.
SANCAK
Bayrak, bunun temsil ettiği askerî birlik ve idarî bölge için kullanılan bir terim.
SEMADİREK
Ege denizinin kuzeybatısında Yunanistan’a bağlı ada.
SOFYA
Bulgaristan’ın başşehri.
SÖĞÜT
Osmanlı Devleti’nin ilk kurulduğu yer olarak bilinen, bugün Bilecik’e bağlı ilçe merkezi.
YİĞİTBAŞI
Osmanlı esnaf teşkilâtında kethüdâ yardımcısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER