İRFAN İNCE - TDV İslâm Ansiklopedisi

İRFAN İNCE

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RİDDE / 1. Bölüm
Bir müslümanın İslâm dininden çıkması anlamında fıkıh terimi.
SİNDÎ, Muhammed Âbid
Hanefî fakihi ve muhaddis.
SİNDÎ, Rahmetullah b. Abdullah
Hacla ilgili eserleriyle tanınan Hanefî âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER