İSMAİL HAKKI ATÇEKEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL HAKKI ATÇEKEN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TÂRIK b. ZİYÂD
Mûsâ b. Nusayr ile birlikte Endülüs’ü fetheden kumandan.
TARÎF b. MÂLİK
İspanya’da karaya çıkan ilk müslüman kuvvetlerin kumandanı.
VELÎD II
Emevî halifesi (743-744).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER