İSMAİL KARA - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL KARA

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Türk Dili ve Edebiyatı, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Rize Güneyce’de doğdu (1955). İstanbul İmam-Hatip Okulu (1973), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1977) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden (1986) mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı “İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi: 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru (1993), 2000’de Türk-İslam düşüncesi tarihi doçenti, 2006’da İslam felsefesi profesörü oldu.

St. Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu’nda din dersi öğretmenliği (1980-1995) yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı ve bu fakülteden emekli oldu (1995-2015). Ekim 2017’den itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

1977-1995 yılları arasında Dergâh Yayınları’nda editörlük ve yayın yöneticiliği, dergi ve ansiklopedi yayımcılığı yaptı. TÜBA asil üyeliği (2012 -->) yanı sıra Kutadgubilig ve Nazariyat dergilerinde yayın kurulu üyeliği bulunmaktadır.

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Fikir ödülüne (1987), İslâmcıların Siyasi Görüşleri adlı kitabıyla Türkiye Diyanet Vakfı Araştırma ödülüne (1993) ve Bir Felsefe Dili Kurmak adlı eseriyle de Türkiye Yazarlar Birliği Dil ödülüne (2001) layık görüldü.

İhtisas alanı çağdaş Türk düşüncesi, çağdaş İslâm düşüncesi ve din-siyaset ilişkileridir.

Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi: Metinler/Kişiler (3 cilt, İstanbul, I: 1986, II: 1987, III: 1994), İslâmcıların Siyasi Görüşleri (İstanbul 1994), Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi (İstanbul 2001), İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik: Hilafet Risâleleri (6 cilt, İstanbul 2002-2014), Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (İstanbul 2003), Hanya/Girit Mevlevihanesi: Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi (İstanbul 2006), Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm (2 cilt, İstanbul, I: 2008, II: 2016), İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz: Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not (İstanbul 2011) ve Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak: Çağdaş Türk Düşüncesinde Din Siyaset Tarih Medeniyet (İstanbul 2017) başlıca eserleridir.
Güncelleme Tarihi: 01.07.2019
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KUŞÇU, M. Kemal
Dinî eserler mütercimi, subay.
TOPÇU, Nurettin
Fikir adamı, ahlâk felsefecisi, Hareket dergisinin kurucusu.
YALTKAYA, Mehmet Şerefettin
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri başkanı.
YUSUF KARALİ
Dersiâm, Rize müftüsü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER