İSMAİL SAFA ÜSTÜN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL SAFA ÜSTÜN

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İRAN / 4. Bölüm: Safevîler’den Günümüze Kadar
Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.
KUMMÎ, Kādî Ahmed
Safevî Devleti’nde önemli görevlerde bulunan tarihçi, münşî ve tezkire yazarı.
VELÂYET-i FAKĪH
Humeynî tarafından ileri sürülen siyasal teori.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER