KEITH HITCHINS - TDV İslâm Ansiklopedisi

KEITH HITCHINS

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HÂDÎ-i SEBZEVÂRÎ
Molla Sadrâ ekolüne mensup filozof.
KÂŞGAR
Doğu Türkistan’da tarihî bir şehir.
KAZAKLAR / 1. Bölüm
Orta Asya’da Hazar denizinden Çin sınırına kadar uzanan topraklarda yaşayan bir Türk topluluğu.
KAZAKLAR / 2. Bölüm: Kazak Dili
Orta Asya’da Hazar denizinden Çin sınırına kadar uzanan topraklarda yaşayan bir Türk topluluğu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER