KENAN GÜRSOY - TDV İslâm Ansiklopedisi

KENAN GÜRSOY

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İLHÂD / 3. Bölüm: BATI DÜŞÜNCESİ
Dinden çıkma sonucunu doğuracak inanç ve görüşleri savunma anlamında felsefe ve kelâm terimi.
LAİKLİK / 1. Bölüm
Dinle devlet işlerinin ayrılığını esas alan siyasî-hukukî ilke.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER