KERİM KARA - TDV İslâm Ansiklopedisi

KERİM KARA

1965-2010
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KARABAŞ VELÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Karabaşiyye kolunun kurucusu.
MEHMED NASÛHÎ
Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu.
TOKADÎ, Hayreddin
Halvetî şeyhi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER