LEVENT ÖZTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

LEVENT ÖZTÜRK

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ETİYOPYA / 2. Bölüm: TARİH
Doğu Afrika’da ülke.
KİLİSE / 2. Bölüm: İSLÂM TARİHİ
Hıristiyanlık inancını benimseyenlerin oluşturduğu topluluk, mezhep; hıristiyan mâbedi.
MANASTIR / 2. Bölüm: İSLÂM TARİHİ
Bazı dinlerde zâhid din adamlarının cemaat halinde yaşadığı bina veya binalar topluluğu.
NECÂŞÎ ASHAME
Muhacirleri himaye eden ve Hz. Peygamber’in davetini kabul edip müslüman olan Habeşistan kralı.
SİY SERİYYESİ
Hz. Peygamber’in Hevâzin kabilesinin Benî Âmir b. Sa‘saa kolu üzerine gönderdiği seriyye (8/629).
SÜVEYBE
Hz. Peygamber’in ilk sütannesi.
ŞÂBÜŞTÎ
Fâtımî Halifesi Azîz-Billâh’ın kütüphanecisi, nedimi ve dönemin önde gelen ediplerinden.
ŞEYMÂ
Hz. Peygamber’in sütkardeşi, kadın sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER