LÜTFİ ŞEYBAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

LÜTFİ ŞEYBAN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MU‘TEMİD-ALELLAH, İbn Abbâd
Son Abbâdî emîri (1069-1091).
ŞÂTIBE
Doğu Endülüs şehirlerinden biri.
TÂHİRÎLER
Endülüs’te 1031-1078 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
ZENÂTE
Berberîler’in büyük kollarından biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER