LÜTFULLAH CEBECİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

LÜTFULLAH CEBECİ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İSFAHÂNÎ, Ebû Müslim
Kur’an’da neshi kabul etmemesiyle tanınan müfessir ve Mu‘tezile kelâmcısı.
İSRÂFİL
Dört büyük melekten biri olup kıyamet gününde sûra üflemekle görevlidir.
MEFÂTÎHU’l-GAYB
Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
MÎKÂİL
Kur’an’da adı geçen dört büyük melekten biri.
SELSEBÎL
Cennetin pınarlarından birinin ismi veya sıfatı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER