M. HÜDAİ ŞENTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. HÜDAİ ŞENTÜRK

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Mimari, Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEZMİÂLEM VÂLİDE SULTAN
Sultan II. Mahmud’un “ikinci kadın”ı ve Sultan Abdülmecid’in annesi.
DÂRÜLMAÂRİF
Osmanlı maarif tarihinde Avrupaî mektep planında yapılan binada açılan ilk modern kurum.
GUREBA HASTAHANESİ CAMİİ
İstanbul’da XIX. yüzyıla ait cami.
MURAD NAKŞİBENDÎ
Nakşibendî şeyhi, mesnevîhan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER