M. HURŞİT UNGAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. HURŞİT UNGAY

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KUDÜM
Türk mûsikisinde kullanılan vurmalı çalgı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER