M. MACİT KENANOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. MACİT KENANOĞLU

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MÎRÎ ARAZİ
Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olup tasarruf hakkı kullananlara devredilmiş arazi.
MÜLK
Özel mülkiyete tâbi arazi.
NİZÂMİYE MAHKEMELERİ
Tanzimat’tan sonra kurulan ve şer‘î hususlar dışındaki davalara bakan mahkemeler.
SAVA PAŞA
İslâm hukukuna dair eserleriyle tanınan Osmanlı devlet adamı.
ZİMMÎ / 3. Bölüm: Osmanlılar'da
İslâm ülkelerinde yaşayan gayri müslim tebaa için kullanılan bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER