M. NACİ BOLAY - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. NACİ BOLAY

1942-2001
Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHDARÎ
Mantık, matematik, astronomi gibi çeşitli ilimlerle ilgili manzum eserleri bulunan Cezayirli müellif.
AKİS / 1. Bölüm: MANTIK
Mantık ve edebiyat alanlarında kullanılan bir terim.
ASIL / 4. Bölüm: FELSEFE
Fıkıh, hadis, tasavvuf, felsefe ve mantık alanlarında çeşitli anlamlarda kullanılan terim.
BA‘DÎ
Deneylerle kazanılan bilgi, deney ve gözlemlere dayanılarak varılan hüküm, varlığı zaman veya sebeplilik açısından başka bir varlığa bağlı olan şey anlamında kullanılan mantık ve felsefe terimi.
BEDÎHÎ
Kesin ve apaçık bilgi anlamına gelen bir mantık terimi, aksiyom.
BEŞ KÜLLÎ
Cins, nevi, fasıl, hassa ve araz-ı âm diye adlandırılan tümel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkiyi ifade eden mantık terimi.
BEŞ SANAT
Kıyas türlerinin uygulama alanları için kullanılan bir mantık terimi.
BU‘D
Cismin boyutlarından her birini ifade eden klasik felsefe terimi.
DELÂLET / 1. Bölüm
Zihnin bir şey hakkındaki bilgiden başka bir şeyin bilgisine ulaşması anlamına gelen mantık ve fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER