M. NAEEM QURESHI - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. NAEEM QURESHI

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Toplumları ve Coğrafyası, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BAHÂVELPÛR
Pakistan’da bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu idarî bölge.
BELÛCİSTAN
Pakistan’ın dört eyaletinden biri ve İran’da bir bölge.
DÜNYA İSLÂM KONGRESİ
1926’da kurulan milletlerarası sosyokültürel İslâmî teşkilât.
FERÂİZİYYE
XIX. yüzyılda İngilizler’in Bengal’i işgalinden sonra Hacı Şerîatullah (ö. 1840) tarafından başlatılan dinî ve içtimaî muhtevalı İslâmî hareket.
HİNDİSTAN HİLÂFET HAREKETİ
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü ve hilâfetin otoritesini savunmak üzere Hindistan’da oluşturulan dinî-siyasî hareket.
HİNDİSTAN MÜSLÜMANLARI BİRLİĞİ
Hindistan’da müslümanların siyasî haklarını korumak amacıyla 1906’da kurulan parti.
İSKENDER MİRZA
Pakistan’ın ilk cumhurbaşkanı.
İSLÂMÂBÂD
Pakistan İslâm Cumhuriyeti’nin başşehri.
MOPLAHLAR
Güney Hindistan’da melez bir müslüman topluluk.
TARÎKAT-ı MUHAMMEDİYYE
XIX. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkan dinî-siyasî bir hareket.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER