M. SÜREYYA ŞAHİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

M. SÜREYYA ŞAHİN

1933-2008
Müellif toplam 9 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AFOROZ
Kilise hukukuna göre, yetkili dinî şahsiyetler veya meclisler tarafından suçlu görülen bir hıristiyanın cemaatten çıkarılması.
ANGLİKAN KİLİSESİNE CEVAP
Mısırlı âlim Abdülaziz Çâvîş’in (ö. 1929) Anglikan Kilisesi’nin sorularına cevap olarak yazdığı eserin Türkçe tercümesi.
CENNET / 1. Bölüm
Bütün dinî inanışlara göre müminlerin ölümden veya kıyametin kopmasından sonra sonsuz mutluluk içinde yaşayacakları yer.
CİN / 1. Bölüm
Duyularla idrak edilemeyen ve insanlar gibi ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan varlık türü.
ÇAN
Bir olayı duyurma, haberleşme, alarm gibi pratik amaçlar yanında kötü ruhları ve cinleri kovma, halkı ibadete çağırma gibi maksatlarla kullanılan bir alet.
ESBÂT
Hz. Ya‘kūb’un on iki oğluna ve onların soyundan gelenlerin oluşturduğu on iki kabileye verilen ad.
FENER RUM ORTODOKS PATRİKHÂNESİ
İstanbul’da ve diğer bazı bölgelerdeki Ortodokslar’ın ruhanî merkezi.
İSFAHÂNÎ, Ebû Îsâ
Milâdî VIII. yüzyılda İran’da faaliyet gösteren Îseviyye mezhebinin kurucusu.
KISAS-ı ENBİYÂ
Peygamberlerin hayat hikâyelerini ve tebliğ faaliyetlerini anlatan eserlerin genel adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER