MAHMUT AYDIN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMUT AYDIN

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
NÂSIRA
Hz. Îsâ’nın doğduğu ve yetiştiği şehir.
PATRİK
Hıristiyanlığın doğu kiliselerinde başpiskoposlara verilen dinî ve idarî unvan.
ŞERİAT / 2. Bölüm: Diğer Dinlerde
İslâm’a ait dinî, ahlâkî ve hukukî hükümler bütünü anlamında bir terim.
VATİKAN KONSİLİ
Katolik hıristiyan teolojisi açısından büyük önem taşıyan son iki konsil.
YAHYÂ
Kur’an’da adı geçen, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
YÛSUF en-NECCÂR
İnciller’e göre Hz. Îsâ’nın üvey babası.
ZEKERİYYÂ
Kur’an’da adı geçen ve İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER