MÂZİN SALÂH MUTABBAKĀNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÂZİN SALÂH MUTABBAKĀNÎ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CEM‘İYYETÜ’l-ULEMÂİ’l-MÜSLİMÎN
Cezayir’de 1931 yılında kurulan dinî, kültürel ve sosyal amaçlı bir teşkilât.
EMÎN el-HULVÂNÎ
Arap âlimi ve seyyah.
İBN BÂDÎS, Abdülhamîd
Cezayirli âlim ve ıslahatçı.
İBRÂHİMÎ, Muhammed Beşîr
Cem‘iyyetü’l-ulemâi’l-müslimîn’in kurucularından Cezayirli âlim, ıslahatçı.
TAYYİB el-UKBÎ
Cezayir Islah Hareketi’nin önderlerinden, gazeteci-yazar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER