MAZLUM UYAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAZLUM UYAR

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HİLLÎ, Muhakkık
Şiî fıkhına dair Şerâʾiʿu’l-İslâm adlı eseriyle tanınan âlim.
İBN FEHD, Cemâleddin
Şiî fakihi.
İBN İDRÎS, Muhammed b. Ahmed
Şiî fıkhında Ebû Ca‘fer et-Tûsî’yi taklid dönemini sona erdiren âlim.
İBN USFÛR el-BAHRÂNÎ
İmâmiyye Şîası’nın Ahbârîliği itidale yönlendiren âlimlerinden biri.
İBNÜ’l-CÜNEYD
Şiî Usûliyyûn ekolünün öncülerinden, fıkıh ve kelâm âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER